માથું આપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું આપવું

  • 1

    જીવ જતાં લગી (તે માટે) ઝૂંઝવું.