માથું ઊંચકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઊંચકવું

  • 1

    સામે થવું.