માથું ઊંચુ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઊંચુ કરવું

  • 1

    સામે થવું.

  • 2

    કામમાંથી ફારગત થવું.