માથું ઓળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઓળવું

  • 1

    કાંસકી વડે કેશને વ્યવસ્થિત કરવા.