માથું કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું કાપવું

  • 1

    ઘણું જ નુકસાન પહોંચાડવું.

  • 2

    દગો કરવો.