માથું કોરાણે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું કોરાણે મૂકવું

  • 1

    જીવની પરવા ન કરવી; જાનનું જોખમ ખેડવા તૈયાર થવું.