માથું ખાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ખાઈ જવું

  • 1

    બડબડાટ કે ગડબડથી હેરાન કરવું.