માથું ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ખાવું

  • 1

    બડબડાટ કે ગડબડથી હેરાન કરવું.