માથે ગાળ ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ગાળ ચડવી

  • 1

    આળ ચડવું.