માથે ગાળ મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ગાળ મૂકવી

  • 1

    આળ મૂકવું; કલંક ચઢાવવું.