માથે ઘૂઘરી મૂકી ઘૂમવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ઘૂઘરી મૂકી ઘૂમવું

  • 1

    મોટાભા થઈ ઘાલમેલ કરવી.