માથે ઘંટીનું પડ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ઘંટીનું પડ હોવું

  • 1

    ભારે ને મુશ્કેલ જવાબદારીનું કામ સોંપાવું.