માથું ઘરાણે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઘરાણે મૂકવું

  • 1

    મોતનો ભય ન રાખવો; ભારે સાહસ કરવું.