માથે ચપટી ભભરાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ચપટી ભભરાવવી

  • 1

    મમત કે મદ કરવામાં કોઈનાથી વધી જવું.