માથું ચોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ચોળવું

  • 1

    માથાના વાળ ધોવા.