માથે છેડો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે છેડો નાખવો

  • 1

    માથું ઢાંકવું.

  • 2

    નિર્લજ્જવેડા કરવા.