માથે છાણાં થાપવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે છાણાં થાપવાં

  • 1

    ન બદવું.