માથે છાપરું વધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે છાપરું વધવું

  • 1

    માથે હજામત વધી જવી.