માથે છીણી મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે છીણી મૂકવી

  • 1

    બગાડી નાખવું.

  • 2

    ગેરફાયદો કરવો.