માથું ઝીકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઝીકવું

  • 1

    માથાઝીક કરવી.