માથું ઢાંકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું ઢાંકવું

  • 1

    સ્ત્રીએ અદબથી સાડીનો છેડો માથે ઓઢવો.