માથે ઢોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે ઢોળવું

  • 1

    માથે પાડવું.