માથે તાણી લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે તાણી લેવું

  • 1

    પોતા પર જવાબદારી-ભાર લઈ લેવાં.