માથે થવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે થવું

  • 1

    અડકાવ આવવો.

  • 2

    સૌની આગળ જવું.