માથું નીચું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું નીચું કરવું

  • 1

    માથું નમાવવું; શરણે જવું.