માથું પકાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું પકાવવું

  • 1

    માથાઝીક કરીને હેરાન કરવું.