માથું પાકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું પાકવું

  • 1

    માથાફોડથી અકળાઈ જવું.

  • 2

    મગજ થાકી જવું; માથું દુઃખવા આવવું.