માથે પાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે પાડવું

  • 1

    જવાબદારી ઓરાઢવી.