માથે પાણી ફેરવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે પાણી ફેરવવું

  • 1

    નિષ્ફળ કરવું; ધૂળમાં મેળવવું.

  • 2

    પાછું પાડવું; ચડી જવું; ટપી જવું.