માથે પાણી ફરી વળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે પાણી ફરી વળવું

  • 1

    ડૂબી જવું.

  • 2

    એળે જવું.

  • 3

    કંગાલ સ્થિતિમાં આવી પડવું.