માથું બોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું બોડવું

  • 1

    ધંધા વિનાના હોવું કે રહેવું.

  • 2

    કાંઈ જ ન આવડવું.