માથું મૂકીને ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું મૂકીને

  • 1

    શિરને સાટે; જાનને જોખમે.