માથે મોડ હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે મોડ હોવો

  • 1

    આગેવાની-જવાબદારી હોવાં.