માથે લોહી ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે લોહી ચડવું

  • 1

    માથામાં લોહી ભરાવું.

  • 2

    ત્રિદોષ થવો.

  • 3

    બેભાન થવું.