માથું વેગળું મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું વેગળું મૂકવું

  • 1

    મારવાથી ડર્યા વિના ઝંપલાવવું.