માથે શીંગડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે શીંગડાં

  • 1

    દેખીતું નિશાન.