માથે સંસ્કાર વીતવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે સંસ્કાર વીતવા

  • 1

    દુઃખ પડવું; સંકટો આવવાં.