માથું સોંપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું સોંપવું

  • 1

    શરણે જવું.

  • 2

    જીવ આપવો.