માથું હલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું હલાવવું

  • 1

    હા કહેવું.

  • 2

    ના પાડવી.