માથે હાથ દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથે હાથ દેવો

  • 1

    નિરાશા કે ખેદનો અભિનય કરવો.

  • 2

    આશ્વાસન આપવું.