માથું હોળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માથું હોળવું

  • 1

    કાંસકી વડે કેશને વ્યવસ્થિત કરવા.