માનતા મૂકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનતા મૂકવી

  • 1

    પ્રતિજ્ઞાથી મુક્ત થવું; માનતા પૂરી કરવી.