માનતા માનવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનતા માનવી

  • 1

    બાધા રાખવી.