માનતા રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનતા રાખવી

  • 1

    બાધા રાખવી.