માનત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનત કરવી

  • 1

    બાધા આખડી રાખ્યાં હોય તે પૂરાં કરવાં.