માનત માનવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનત માનવી

  • 1

    બાધા રાખવી.