ગુજરાતી

માં માનનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માનની1માનુની2

માનની1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માનિની; માન માગતી કે અભિમાની સ્ત્રી.

ગુજરાતી

માં માનનીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: માનની1માનુની2

માનુની2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    +માનિની; માન માગતી કે અભિમાની સ્ત્રી.