માનવદોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનવદોષ

વિશેષણ

  • 1

    માનવી દોષ-અપૂર્ણતા જ જોવાની ટેવવાળું કે તેનું ટીકાશીલ; 'સિનિકલ'.