માનાર્હ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનાર્હ

વિશેષણ

  • 1

    માનપાત્ર; માન્ય.

  • 2

    માનદ; માનપ્રદ; માન આપતું.

  • 3

    વેતન લીધા વગર કામ કરનારું; 'ઑનરરી'.