માનું જણ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

માનું જણ્યું

  • 1

    સહોદર; એક માંનું સંતાન.